ĐỀ THI MÔN LUẬT SO SÁNH
1. Các nghiên cứu về luật nước ngoài là luật so sánh?
Sai. Vì khi so sánh chúng ta phải có ít nhất hai hệ thống luật khác nhau.
2. Ở Châu âu lục địa đã từng có hệ thống pháp luật chung thống nhất?
Đúng. Luật La Mã năm 450 TCN.
3. So với ở Anh thì quyền lực tư pháp ở Mĩ kém tập trung hơn?
Đúng. Gồm hệ thống tòa án kép: hệ thống Tòa án bang và Liên bang.
4. Thẩm quyền giải thích Hiến pháp của Tòa án tối cao Liên bang Hoa kì làthẩm quyền mang tính hiến định?
Đúng. Được quy định trong Hiến pháp.
5. Bộ luật thương mại Pháp điều chỉnh tất cả các quy định của pháp luậtthương mại?
Sai. Các quy định chủ yếu được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự Napoleon.
6. Người pháp thích diễn đạt luật thành văn một cách dễ hiểu minh bạch?
Đúng. Thể hiện qua Bộ luật Napoleon.
7. Số hệ thống pháp luật nhiều hơn số quốc gia trên thế giới?
Đúng. (Riêng ở Mĩ 50 bang – 50 hệ thống pháp luật).
8. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định?
Đúng. Là ngành luật khoa học lí thuyết ứng dụng.
9. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia?
Sai. Nó không phải là một ngành luật vì nó không có các qppl, nó là 1 ngànhkhoa học lí thuyết ứng dụng.
10. Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìmra sự tương đồng và khác biệt?.................

Nhấp vào đây để Download toàn bộ tài liệu

DOWNLOAD - MEDIAFIRE