Gửi các bạn Tài liệu học tập môn Tâm lý học đại cương do chú 33K13 cung cấp.http://nguyenvuan.hanhchinh.com.vn/h...l_tamlyhoc.pdf( Nếu máy tính bạn không hiển thị được tiếng việt vui lòng download thêm file font VNARIAL và cài vào máy tại ổ đĩa C:\WINDOWS\Fonts)